Privacybeleid

Hieronder wordt omschreven hoe KVG dan wel ‘Kevin van Geet Circusproducties’ omgaat met gegevens van personen, zoals bezoekers van webpagina’s van het KVG.  KVG houdt zich vanzelfsprekend aan de eisen die de Algemene Verordening van Gegevensbescherming in het kader van de
privacywetgeving stelt. In dit privacy bericht leggen wij uit waarom en hoe we u persoonsgegevens verwerken.
Voor welke doelen gebruiken wij persoonsgegevens?
* ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
* u informatie te verschaffen over wijzigingen in programma, speelschema of aanvangstijden;
* onze dienstverlening te verbeteren;
* marktonderzoeken uit te voeren;
* onze webpagina’s te verbeteren en te beveiligen;

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de – hierboven omschreven – doeleinden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
KVG verzamelt en registreert enkele gegevens. Wanneer u uw gegevens aan ons verstrekt, stemt u in met de voorwaarden en regels zoals hier bepaald. KVG draagt zorg voor een zorgvuldige manier van verzameling en verwerken van uw persoonsgegevens.
KVG gebruikt uw gegevens uitsluitend om contact op te nemen bij onverhoopte wijziging in het speelschema, na deelname aan acties op social media of voor analyse over uw bezoek aan ons circus.
Indien u niet in ons register vermeld wilt staan, neemt u dan via de contact-pagina contact met ons op!

Beveiliging persoonsgegevens
KVG doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Enkel de personen die namens directie bepaalde doelstelling-gerelateerde handelingen dienen te verrichten, krijgen toegang tot het beveiligde systeem waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is te voldoen aan doeleinden waarvoor uw gegevens worden bewaard.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
KVG zal geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, is een overeenkomst gesloten om een gelijkwaardig niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen. KVG zal zonder de benodigde toestemming/vergunning geen
persoonsgegevens afgeven aan partijen die niet vallen onder de Europese Economische Ruimte (EER).

Cookies
Privacy heeft betrekking op persoonlijke gegevens waarvan te achterhalen is bij wie ze horen. Sommige verstrekt u als bezoeker bewust, en andere verzamelt de website op de achtergrond. De persoonsgegevens die door ons automatisch worden verzameld middels cookies zijn: gegevens over uw activiteiten op onze webpagina, IP-adres, de door u gebruikte
internetbrowser en het apparaat-type (smartphone, tablet, laptop). Deze gegevens analyseren wij om onze website te beveiligen en te verbeteren. Onze website bevat links naar andere websites. Voor de inhoud daarvan kunnen wij geen
verantwoording afleggen.

Wijzigingen Privacy Statement
KVG behoudt zich ten alle tijden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De websitebezoekers en klanten van het circus worden bij dezen aangeraden om regelmatig zelf dit privacy beleid te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Disclaimer

De beschreven of getoonde informatie op www.kevinvangeet.nl, op onze gekoppelde domeinnamen en op onze social mediakanalen is samengesteld uit verschillende interne en externe bronnen. KVG dan wel Kevin van Geet Circusproducties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie. Voor de internetpagina’s waar naar doorverwezen wordt, geldt de disclaimer van de betreffende auteurs. KVG besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, correct en compleet mogelijk houden van de inhoud van onze online publicaties op website of social media. Het is desondanks mogelijk dat de bronnen waar naar wordt verwezen, zijn gewijzigd. Aan de inhoud van onze  uitingen kunnen dan ook geen aansprakelijkheden dan wel rechten of plichten worden ontleend. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van informatie uit onze hierboven genoemde communicatie uitingen kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy,
publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.